Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted määratleb Kangasahver OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes kasutab e-poodi www.kangasahver.ee ja tellib tooteid. 

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Kangasahver OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Kangsahver OÜ (14345547, Ristiku 73-3, Talliin, 10317, Eesti). Kliendiandmete volitatud töötlejad on  Eesti PostAS, Itella SmartPOST OÜ, Hamelina OÜ ning teised posti või kuller teenust osutavad ettevõtted, milledega on Kangasahver OÜ-l sõlmitud lepingud edastatava teabe konfitensiaalse kasutamise kohta. 

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Kangasahver  OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi, isikukood/registrikood,  elukoht/asukoht, arveldusarve, kontaktandmed, tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed), andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed toodete kasutamise aktiivsuse, kasutatavate toodete ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed). Seaduses sätestatud alustel on Kangasahver OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Kangasahver OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et täita kliendi tellimust,  kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi, paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid tooteid, täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.

Millistel juhtudel Kangasahver OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega on Kangasahver OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas kasutatakse kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Kangasahver OÜ-l on õigus saata Klientidele toodete pakkumisi. Kliendil on õigus igal igal ajal Kangasahver OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@kangasahver.ee vahendusel.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Kui te ei soovi turundusliku infot, siis palume pööruda meie poole e-posti teel info@kangasahver.ee

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil info@kangasahver.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 11.00-18.00ni.

Kasutades meie veebisaiti, tellides või püsikliendiks registreerides oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ning anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.